Regulamin

Regulamin

§1 Definicje

 1. Serwis - oznacza serwis internetowy promki.pl.
 2. Uzytkownik - oznacza osobę odwiedzającą Serwis.
 3. Usługodawca - oznacza właściciela serwisu, firmę Gravastar.
 4. Oferta - oznacza informację o rabacie, promocji lub innej akcji marketingowej podmiotu trzeciego.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Serwis.
 3. W celu skontaktowania się z Usługodawcą należy wypełnić Formularz Kontaktowy dostępny na stronie Serwisu lub bezpośrednio pod adresem e-mail: [email protected]
 4. Serwis udostępnia informacje o usługach i towarach podmiotów trzecich. Zasady korzystania z tych usług i towarów ustalają podmioty trzecie.
 5. Serwis nie pośredniczy w żaden sposób w transakcji zakupu, a jedynie prezentuje informacje o rabatach i promocjach podmiotów trzecich.

§2 Warunki korzystania z serwisu

 1. Korzystanie z ofert, kodów rabatowych i kuponów zamieszczonych w Serwisie może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 2. W celu skorzystania z Serwisu urządzenie Użytkownika musi spełniać następujące wymagania techniczne:
  • dostęp do sieci Internet
  • przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji
  • włączenie w przeglądarce internetowej obsługi technlogii JavaScript oraz plików Cookies
 3. Do korzystania z Serwisu nie jest wymagane logowanie, ani przekazywanie danych osobowych.
 4. Ostateczne warunki transakcji dokonywanych z wykorzystaniem prezentowanych w Serwisie rabatów i promocji regulowane są zawsze bezpośrednio pomiędzy kupującym a sprzedającym, zgodnie z regulaminem strony internetowej sprzedającego.
 5. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań wpływających na sposób działania Serwisu.
 6. Zabronione jest korzystanie z Serwisu z użyciem pośredników siecowych, serwerów proxy, rozwiązań VPN oraz anonimizatorów ruchu sieciowego.

§4 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia ważności Oferty, a także częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do Serwisu w dowolnym momencie, nawet bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.
 2. Dostęp do Serwisu ma charakter tymczasowy. Usługodawca nie udziela gwarancji na całkowitą dostępności Serwisu i zastrzega sobie prawo do zawieszania lub zaprzestania działania poszczególnych podstron Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia oraz bez podania przyczyny
 3. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub utracone sprzedaże, utracone zyski, utracone możliwości lub utracone dochody Użytkownika lub inne podobne szkody pośrednie poniesione przez użytkowników i wynikających z lub, które powstają w związku z wykorzystaniem lub zastosowaniem ofert Serwisu, jeżeli uszkodzenie nie było spowodowane umyślnie przez Usługodawcę.
 4. Informacje opublikowane w Serwisie nie mają charakteru wiążącego, nie mogą być traktowane jako porada, dotycząca podejmowania decyzji lub ustalania sposobu postępowania.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.
 2. W przypadkach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.